પરસ્પરની લાગણી મહત્વની છે. તો હૈયા આપોઆપ મળી જાય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પરસ્પરની લાગણી મહત્વની છે. તો હૈયા આપોઆપ મળી જાય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પરસ્પરની લાગણી મહત્વની છે. તો હૈયા આપોઆપ મળી જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0