સુખની વ્યાખ્યા આ સંદર્ભમાં પણ લઇ શકાય.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સુખની વ્યાખ્યા આ સંદર્ભમાં પણ લઇ શકાય.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સુખની વ્યાખ્યા આ સંદર્ભમાં પણ લઇ શકાય. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0