જેના આભારી હોવ તમે એનો તાહે દિલથી આભાર વ્યક્ત કરો અને અહેસાન તો ક્યારેય ન ભૂલો

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જેના આભારી હોવ તમે એનો તાહે દિલથી આભાર વ્યક્ત કરો અને અહેસાન તો ક્યારેય ન ભૂલો

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જેના આભારી હોવ તમે એનો તાહે દિલથી આભાર વ્યક્ત કરો અને અહેસાન તો ક્યારેય ન ભૂલો #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0