સહુને પોતાના કર્તવ્યોનું મહત્વ સમજાવનાર અને સમગ્ર ભારતને સુદ્રઢતા બક્ષનાર આદરણીય ઇન્દિરા ગાંધીને મૃત્યુદિન પર શ્રદ્ધાંજલિ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સહુને પોતાના કર્તવ્યોનું મહત્વ સમજાવનાર અને સમગ્ર ભારતને સુદ્રઢતા બક્ષનાર આદરણીય ઇન્દિરા ગાંધીને મૃત્યુદિન પર શ્રદ્ધાંજલિ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સહુને પોતાના કર્તવ્યોનું મહત્વ સમજાવનાર અને સમગ્ર ભારતને સુદ્રઢતા બક્ષનાર આદરણીય ઇન્દિરા ગાંધીને મૃત્યુદિન પર શ્રદ્ધાંજલિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0