વાતનો મર્મ પકડજો. તમે કેવા છો એનાથી નહીં પણ તમે કેટલું સાચું બતાવી કે કહી શકો છો એનાથી લોકોને નિસ્બત છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વાતનો મર્મ પકડજો. તમે કેવા છો એનાથી નહીં પણ તમે કેટલું સાચું બતાવી કે કહી શકો છો એનાથી લોકોને નિસ્બત છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વાતનો મર્મ પકડજો. તમે કેવા છો એનાથી નહીં પણ તમે કેટલું સાચું બતાવી કે કહી શકો છો એનાથી લોકોને નિસ્બત છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0