ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના મહામંત્રી બનવા બદલ ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું અને આપ સહુના સતત પ્રેમ અને આદર માટે આપ સહુનો આભાર માનું છું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના મહામંત્રી બનવા બદલ ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું અને આપ સહુના સતત પ્રેમ અને આદર માટે આપ સહુનો આભાર માનું છું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના મહામંત્રી બનવા બદલ ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું અને આપ સહુના સતત પ્રેમ અને આદર માટે આપ સહુનો આભાર માનું છું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0