પ્રયત્ન પહેલા કરવો અને પછી પ્રારબ્ધ પર છોડવું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રયત્ન પહેલા કરવો અને પછી પ્રારબ્ધ પર છોડવું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રયત્ન પહેલા કરવો અને પછી પ્રારબ્ધ પર છોડવું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0