કેળવણીની સાચી વ્યાખ્યા ખરેખર તો આ છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કેળવણીની સાચી વ્યાખ્યા ખરેખર તો આ છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કેળવણીની સાચી વ્યાખ્યા ખરેખર તો આ છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0