કોઈ પણ મોડલ લાવો પણ બાળકને જ્યાં સુધી સ્વતંત્રતા નહિ આપો ત્યાં સુધી તેનો સર્વાંગી વિકાસ શક્ય નથી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કોઈ પણ મોડલ લાવો પણ બાળકને જ્યાં સુધી સ્વતંત્રતા નહિ આપો ત્યાં સુધી તેનો સર્વાંગી વિકાસ શક્ય નથી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોઈ પણ મોડલ લાવો પણ બાળકને જ્યાં સુધી સ્વતંત્રતા નહિ આપો ત્યાં સુધી તેનો સર્વાંગી વિકાસ શક્ય નથી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0