મંડળ વિધાનસભાના ઉમેદવાર શ્રી રામલાલ જાટ સાથે ચૂંટણી પ્રચારમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ. જિલ્લો - ભીલવારા, રાજસ્થાન.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મંડળ વિધાનસભાના ઉમેદવાર શ્રી રામલાલ જાટ સાથે ચૂંટણી પ્રચારમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ. જિલ્લો - ભીલવારા, રાજસ્થાન.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મંડળ વિધાનસભાના ઉમેદવાર શ્રી રામલાલ જાટ સાથે ચૂંટણી પ્રચારમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ. જિલ્લો - ભીલવારા, રાજસ્થાન. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0