થોડું કડવું લાગે એવું છે પણ આ જ વાસ્તવિકતા છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

થોડું કડવું લાગે એવું છે પણ આ જ વાસ્તવિકતા છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

થોડું કડવું લાગે એવું છે પણ આ જ વાસ્તવિકતા છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0