હજી તો બસ શરૂઆત છે. સત્તા પલટતા વાર નહિ લાગે. દેશની જનતાને વંદન અને અધ્યક્ષ શ્રી રાહુલ ગાંધીને આવી સુંદર જીત બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

હજી તો બસ શરૂઆત છે. સત્તા પલટતા વાર નહિ લાગે. દેશની જનતાને વંદન અને અધ્યક્ષ શ્રી રાહુલ ગાંધીને આવી સુંદર જીત બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

હજી તો બસ શરૂઆત છે. સત્તા પલટતા વાર નહિ લાગે. દેશની જનતાને વંદન અને અધ્યક્ષ શ્રી રાહુલ ગાંધીને આવી સુંદર જીત બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0