આ કુરબાની, શહીદીને યાદ કરશો તો જ તેમના કરેલા કર્મો સાર્થક થશે. ઇતિહાસ યાદ રાખશો તો જ ઇતિહાસ સર્જી શકશો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ કુરબાની, શહીદીને યાદ કરશો તો જ તેમના કરેલા કર્મો સાર્થક થશે. ઇતિહાસ યાદ રાખશો તો જ ઇતિહાસ સર્જી શકશો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ કુરબાની, શહીદીને યાદ કરશો તો જ તેમના કરેલા કર્મો સાર્થક થશે. ઇતિહાસ યાદ રાખશો તો જ ઇતિહાસ સર્જી શકશો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0