આ વાતનો અનુભવ તમે ભૂતકાળમાં પણ કર્યો જ હશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાતનો અનુભવ તમે ભૂતકાળમાં પણ કર્યો જ હશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાતનો અનુભવ તમે ભૂતકાળમાં પણ કર્યો જ હશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0