જીવનમાં દરેકને ક્ષમા આપો. સંબંધમાં સમાધાન નહિ સ્નેહ વધશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જીવનમાં દરેકને ક્ષમા આપો. સંબંધમાં સમાધાન નહિ સ્નેહ વધશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનમાં દરેકને ક્ષમા આપો. સંબંધમાં સમાધાન નહિ સ્નેહ વધશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0