વિકાસને અસર કરતા પરિબળોમાંથી કયા પરિબળ પર સૌથી વધુ ધ્યાન આપવાની જરુર છે અને શા માટે? મંતવ્યો આપો ચાલો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિકાસને અસર કરતા પરિબળોમાંથી કયા પરિબળ પર સૌથી વધુ ધ્યાન આપવાની જરુર છે અને શા માટે? મંતવ્યો આપો ચાલો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિકાસને અસર કરતા પરિબળોમાંથી કયા પરિબળ પર સૌથી વધુ ધ્યાન આપવાની જરુર છે અને શા માટે? મંતવ્યો આપો ચાલો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0