આ વાતને તમારે કોના સંદર્ભમાં લેવી એ તમારા ઉપર છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાતને તમારે કોના સંદર્ભમાં લેવી એ તમારા ઉપર છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાતને તમારે કોના સંદર્ભમાં લેવી એ તમારા ઉપર છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0