પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાનો સૌથી સરળ ઉપાય પ્રાર્થના છે. જેને આજના સંદર્ભમાં ચોક્કસ પાસવર્ડ સ્વરૂપે ઓળખી શકાય.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાનો સૌથી સરળ ઉપાય પ્રાર્થના છે. જેને આજના સંદર્ભમાં ચોક્કસ પાસવર્ડ સ્વરૂપે ઓળખી શકાય.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાનો સૌથી સરળ ઉપાય પ્રાર્થના છે. જેને આજના સંદર્ભમાં ચોક્કસ પાસવર્ડ સ્વરૂપે ઓળખી શકાય. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0