પડકાર સાથેનું જીવન જ હંમેશા આપણને પ્રેરણા આપી જાય છે. પ્રજ્ઞાચક્ષુ ભાઈ-બહેનો આપ સહુનું જીવન ઉત્તમ રીતે એવી શુભભાવના.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પડકાર સાથેનું જીવન જ હંમેશા આપણને પ્રેરણા આપી જાય છે. પ્રજ્ઞાચક્ષુ ભાઈ-બહેનો આપ સહુનું જીવન ઉત્તમ રીતે એવી શુભભાવના.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પડકાર સાથેનું જીવન જ હંમેશા આપણને પ્રેરણા આપી જાય છે. પ્રજ્ઞાચક્ષુ ભાઈ-બહેનો આપ સહુનું જીવન ઉત્તમ રીતે એવી શુભભાવના. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0