આ વાત આપ સહુએ પણ અનુભવી જ હશે પરંતુ છતાય ફરી વાગોળવી જોઈએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત આપ સહુએ પણ અનુભવી જ હશે પરંતુ છતાય ફરી વાગોળવી જોઈએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત આપ સહુએ પણ અનુભવી જ હશે પરંતુ છતાય ફરી વાગોળવી જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0