હંમેશા પ્રજાલક્ષી કાર્યો હેતુ આવા ઉત્તમ પુરસ્કારથી સન્માનિત થતા રહો એવી શુભકામના.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

હંમેશા પ્રજાલક્ષી કાર્યો હેતુ આવા ઉત્તમ પુરસ્કારથી સન્માનિત થતા રહો એવી શુભકામના.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

હંમેશા પ્રજાલક્ષી કાર્યો હેતુ આવા ઉત્તમ પુરસ્કારથી સન્માનિત થતા રહો એવી શુભકામના. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0