ભારતના આ ક્રાંતિવીરને તેમના જન્મદિન પર ભાવપૂર્વક નમન.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભારતના આ ક્રાંતિવીરને તેમના જન્મદિન પર ભાવપૂર્વક નમન.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભારતના આ ક્રાંતિવીરને તેમના જન્મદિન પર ભાવપૂર્વક નમન. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0