લોકતંત્રના છો તમે ભાગ્યવિધાતા આપી વોટ, બનો જાગૃત મતદાતા

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

લોકતંત્રના છો તમે ભાગ્યવિધાતા
આપી વોટ, બનો જાગૃત મતદાતા

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

લોકતંત્રના છો તમે ભાગ્યવિધાતા આપી વોટ, બનો જાગૃત મતદાતા #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0