એક જ શબ્દ આખા વાક્યમાં મહત્વનો છે. સ્થાનફેરનું મહત્વ અહીં સમજવા જેવું છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એક જ શબ્દ આખા વાક્યમાં મહત્વનો છે. સ્થાનફેરનું મહત્વ અહીં સમજવા જેવું છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એક જ શબ્દ આખા વાક્યમાં મહત્વનો છે. સ્થાનફેરનું મહત્વ અહીં સમજવા જેવું છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0