ખુશ રહેવું ઘણું સરળ છે. બસ વધારાના આવરણોને દૂર કરવાના હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ખુશ રહેવું ઘણું સરળ છે. બસ વધારાના આવરણોને દૂર કરવાના હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખુશ રહેવું ઘણું સરળ છે. બસ વધારાના આવરણોને દૂર કરવાના હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0