તો વધુ વિચારો નહિ બસ કોંગ્રેસને વિજયી બનાવો. સંપૂર્ણ રોજગારયુક્ત ભારતનું સપનું સાકાર કરો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તો વધુ વિચારો નહિ બસ કોંગ્રેસને વિજયી બનાવો. સંપૂર્ણ રોજગારયુક્ત ભારતનું સપનું સાકાર કરો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તો વધુ વિચારો નહિ બસ કોંગ્રેસને વિજયી બનાવો. સંપૂર્ણ રોજગારયુક્ત ભારતનું સપનું સાકાર કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0