શક્ય એટલું સરળ બનો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

શક્ય એટલું સરળ બનો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

શક્ય એટલું સરળ બનો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0