બજેટ ઘણું ચર્ચિત રહ્યું, પણ આપણી સમજણ પ્રમાણે એની તુલના કરવાની છે આપણે. શાંતિથી વિચારજો અને કહેજો કમેન્ટમાં.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

બજેટ ઘણું ચર્ચિત રહ્યું, પણ આપણી સમજણ પ્રમાણે એની તુલના કરવાની છે આપણે. શાંતિથી વિચારજો અને કહેજો કમેન્ટમાં.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

બજેટ ઘણું ચર્ચિત રહ્યું, પણ આપણી સમજણ પ્રમાણે એની તુલના કરવાની છે આપણે. શાંતિથી વિચારજો અને કહેજો કમેન્ટમાં. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0