સર્જનશીલ સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સર્જનશીલ સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સર્જનશીલ સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0