જીવનનું સૌથી મહત્વનું પરિબળ સમય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જીવનનું સૌથી મહત્વનું પરિબળ સમય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનનું સૌથી મહત્વનું પરિબળ સમય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0