આ વાત આપણે આપણી દરેક પેઢીને શીખવાડવાની જરૂર છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત આપણે આપણી દરેક પેઢીને શીખવાડવાની જરૂર છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત આપણે આપણી દરેક પેઢીને શીખવાડવાની જરૂર છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0