આ વાત સાથે તમે સહમત છો?

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત સાથે તમે સહમત છો?

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત સાથે તમે સહમત છો? #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0