જીવનમાં સૌથી અગત્યનું માર્ગદર્શન છે કારણકે તે વ્યક્તિની જીવનયાત્રા પર ખુબ પ્રભાવ પાડનારું સાબિત થતું હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જીવનમાં સૌથી અગત્યનું માર્ગદર્શન છે કારણકે તે વ્યક્તિની જીવનયાત્રા પર ખુબ પ્રભાવ પાડનારું સાબિત થતું હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનમાં સૌથી અગત્યનું માર્ગદર્શન છે કારણકે તે વ્યક્તિની જીવનયાત્રા પર ખુબ પ્રભાવ પાડનારું સાબિત થતું હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0