અત્યંત વાસ્તવિક વાત. તમારો સમય તમારે જ બદલવો પડે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

અત્યંત વાસ્તવિક વાત. તમારો સમય તમારે જ બદલવો પડે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અત્યંત વાસ્તવિક વાત. તમારો સમય તમારે જ બદલવો પડે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0