નવસર્જન તો જ આવશે જો નવસંકલ્પ હશે. ચાલો સહુ સાથે મળીયે અને નવસર્જન તરફ એક ડગલું આગળ વધીયે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

નવસર્જન તો જ આવશે જો નવસંકલ્પ હશે. ચાલો સહુ સાથે મળીયે અને નવસર્જન તરફ એક ડગલું આગળ વધીયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

નવસર્જન તો જ આવશે જો નવસંકલ્પ હશે. ચાલો સહુ સાથે મળીયે અને નવસર્જન તરફ એક ડગલું આગળ વધીયે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0