સવિંધાનનો સવાલ હોય ત્યારે મૌન રહેવું કેટલું વ્યાજબી? દરેક પ્રકારના ન્યાય અને પ્રગતિશીલતા હેતુ રેલીમાં જોડાવવાનું ભૂલતા નહિ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સવિંધાનનો સવાલ હોય ત્યારે મૌન રહેવું કેટલું વ્યાજબી? દરેક પ્રકારના ન્યાય અને પ્રગતિશીલતા હેતુ રેલીમાં જોડાવવાનું ભૂલતા નહિ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સવિંધાનનો સવાલ હોય ત્યારે મૌન રહેવું કેટલું વ્યાજબી? દરેક પ્રકારના ન્યાય અને પ્રગતિશીલતા હેતુ રેલીમાં જોડાવવાનું ભૂલતા નહિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0