આવું મારુ અવલોકન પણ છે અને માનવું પણ છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આવું મારુ અવલોકન પણ છે અને માનવું પણ છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આવું મારુ અવલોકન પણ છે અને માનવું પણ છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0