આ વાત સ્વીકારો અને તેને જીવનમાં સ્થાન આપો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત સ્વીકારો અને તેને જીવનમાં સ્થાન આપો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત સ્વીકારો અને તેને જીવનમાં સ્થાન આપો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0