આવું અનુભવે શીખ્યા છીએ. આપ સહુ પણ આ ભાવ કેળવજો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આવું અનુભવે શીખ્યા છીએ. આપ સહુ પણ આ ભાવ કેળવજો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આવું અનુભવે શીખ્યા છીએ. આપ સહુ પણ આ ભાવ કેળવજો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0