છેલ્લે તો શબ્દો થકી જ સંસ્કાર પ્રદર્શિત થાય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

છેલ્લે તો શબ્દો થકી જ સંસ્કાર પ્રદર્શિત થાય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

છેલ્લે તો શબ્દો થકી જ સંસ્કાર પ્રદર્શિત થાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0