સત્તા બદલવી હશે તો સંકલ્પ લેવો જ પડશે. આવો અને જોડાવ જનસંકલ્પ રેલીમાં.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સત્તા બદલવી હશે તો સંકલ્પ લેવો જ પડશે. આવો અને જોડાવ જનસંકલ્પ રેલીમાં.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સત્તા બદલવી હશે તો સંકલ્પ લેવો જ પડશે. આવો અને જોડાવ જનસંકલ્પ રેલીમાં. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0