આ વાત આપણે આપણા ઘરમાં દરેકને કહેવી પણ જોઈએ અને સહુને શીખવવી જોઈએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત આપણે આપણા ઘરમાં દરેકને કહેવી પણ જોઈએ અને સહુને શીખવવી જોઈએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત આપણે આપણા ઘરમાં દરેકને કહેવી પણ જોઈએ અને સહુને શીખવવી જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0