એટલે જ હંમેશા વ્યવહારને સારો રાખવાનું સૂચવવામાં આવ્યું છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એટલે જ હંમેશા વ્યવહારને સારો રાખવાનું સૂચવવામાં આવ્યું છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એટલે જ હંમેશા વ્યવહારને સારો રાખવાનું સૂચવવામાં આવ્યું છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0