મતદાનનું મહત્વ સમજવું હોય તો આ ઉદાહરણ પર્યાપ્ત છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મતદાનનું મહત્વ સમજવું હોય તો આ ઉદાહરણ પર્યાપ્ત છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મતદાનનું મહત્વ સમજવું હોય તો આ ઉદાહરણ પર્યાપ્ત છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0