સપના તો ઊંચા જ રાખવા, પુરા થતા વાર લાગે પણ પુરા થાય ત્યારે વિશ્વવિજેતાની લાગણી આપે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સપના તો ઊંચા જ રાખવા, પુરા થતા વાર લાગે પણ પુરા થાય ત્યારે વિશ્વવિજેતાની લાગણી આપે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સપના તો ઊંચા જ રાખવા, પુરા થતા વાર લાગે પણ પુરા થાય ત્યારે વિશ્વવિજેતાની લાગણી આપે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0