સાચું તો નીડરતાથી જ બોલવું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સાચું તો નીડરતાથી જ બોલવું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સાચું તો નીડરતાથી જ બોલવું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0