આ ચારેયને જીવનમાં સ્થાન આપવાનું ભૂલતા નહીં.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ ચારેયને જીવનમાં સ્થાન આપવાનું ભૂલતા નહીં.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ ચારેયને જીવનમાં સ્થાન આપવાનું ભૂલતા નહીં. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0