આ જ સત્ય છે. માટે દ્રષ્ટિને કેળવજો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ જ સત્ય છે. માટે દ્રષ્ટિને કેળવજો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ જ સત્ય છે. માટે દ્રષ્ટિને કેળવજો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0