આ કિસ્સા પરથી ખબર પડે કે લોકશક્તિ શું છે? છેલ્લે લોકશાહી રાષ્ટ્રમાં જનતા જ તે મહત્વની છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ કિસ્સા પરથી ખબર પડે કે લોકશક્તિ શું છે? છેલ્લે લોકશાહી રાષ્ટ્રમાં જનતા જ તે મહત્વની છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ કિસ્સા પરથી ખબર પડે કે લોકશક્તિ શું છે? છેલ્લે લોકશાહી રાષ્ટ્રમાં જનતા જ તે મહત્વની છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0