ચાલો સત્તા પર કોંગ્રેસને ફરી પ્રસ્થાપિત કરવા હેતુ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી રાહુલ ગાંધીની રેલીમાં જોડાઈએ અને સત્તા હેતુ સમર્થન પૂરું પાડીયે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ચાલો સત્તા પર કોંગ્રેસને ફરી પ્રસ્થાપિત કરવા હેતુ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી રાહુલ ગાંધીની રેલીમાં જોડાઈએ અને સત્તા હેતુ સમર્થન પૂરું પાડીયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ચાલો સત્તા પર કોંગ્રેસને ફરી પ્રસ્થાપિત કરવા હેતુ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી રાહુલ ગાંધીની રેલીમાં જોડાઈએ અને સત્તા હેતુ સમર્થન પૂરું પાડીયે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0